ÖZET YAZIM KURALLARI

 • Sunum formatları sözlü ya da poster sunumu şeklindedir.
 • Genişletilmiş özetler, daha önceden başka bir kongre veya sempozyumda sunulmamış olmalıdır.
 • Genişletilmiş özetler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
 • Genişletilmiş özet- başlığı 25 kelimeyi geçmemeli ve çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Genişletilmiş özet başlığının altında ilk harfler büyük olacak şekilde yazarın adı-soyadı, bağlı bulunduğu kurum (Üniversite, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı, Şehir, Ülke), sorumlu yazarın e-posta adresi belirtilmelidir. Yazarların ünvanları dahil edilmemelidir.
 • Bildiri özetleri için verilen genişletilmiş özet taslak dosyanın yüklenmesi gerekmektedir.
 • Örnek genişletilmiş özet şablonunu indirmek için tıklayınız.
 • Örnek tam metin şablonunu indirmek için tıklayınız.
 • Sunumu yapacak yazarın GAPYENEV-2018’e katılması gerekmektedir. Kabul edilen ancak sunumu yapılmayan çalışmalar, kongrenin tamamlanmasının ardından GAPYENEV-2018 web sitesinde “Sunumu Yapılmayan Özetler” başlığı altında ilan edilecektir.
 • Sorularınız için lütfen gapyenev2018 [@] harran.edu.tr  iletişim adresi üzerinden bağlantıya geçiniz.
 • Kabul edilen özetler yazarların isteğine bağlı olarak aşağıda belirtilen dergilerde yayınlanabilecektir.
 • Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
 • Gap Green Dergisi
 • Özetlerin poster veya sözlü sunum olarak kabul edilmesi ve kayıt ücretinin ödenmiş olması, söz konusu bildirinin tam metin halinde Mühendislik Fakültesi Dergisi’nde yayınlanma zorunluluğunu getirmez.  Makalenin kabul/red edilme durumu ilgili derginin hakemleri tarafından belirlenecektir.