Kongre Kayıt Süreci

 • Kabul edilen bildiriler için katılımcı kayıt formunun 2 Mayıs 2018 tarihine kadar online olarak doldurulması gerekmektedir. Katılımcı kayıt formu için tıklayınız.
 • Ayrıca “Telif Hakkı Devir Formu” katılımcı kayıt formuna eklenerek iletilmelidir. Forma ulaşmak için tıklayınız.

Hesap Bilgileri:

 • Kongre sayfasında belirtilen katılım ücretleri aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırılacaktır. Katılım ücretini gönderirken mutlaka açıklama kısmına “GAPYENEV2018-BildiriNo1-BildiriNo2” ibaresi yazılmalıdır. (Örnek : 190 ve 192 nolu bildiriler için “GAPYENEV2018-190-192” açıklaması yazılmalıdır.)

Banka Adı:  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

Şube Adı: Şanlıurfa

Hesap No: 35615763-5003

Hesap Adı: Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN: TR 1000 0100 2266 3561 5763 5003

Özet Gönderimi ve Değerlendirme Süreci

 • Özetler, online olarak buradan gönderilmelidir.
 • Eklenecek dosya (.doc veya .docx uzantılı) Microsoft word formatında olmalıdır. Türkçe karakter kullanılmadan, sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve tam soyadı dosya adı olarak verilip (Örneğin Ali Kaya  için; Akaya gibi) kaydedilmelidir. Eğer birden fazla özet gönderilecekse 1, 2 şeklinde numara eklenmelidir. Örneğin; Akaya1, Akaya2 gibi.
 • Kongre katılım ücreti 225 TL’dir. Öğrenci katılım ücreti 150 TL, yabancı katılımcıların katılım ücreti 100 €, ziyaretçi katılım ücreti 150 TL
 • Bir sorumlu yazar en fazla üç bildiri gönderebilecektir. Yazarlar kayıt işlemlerini yaparken birinci bildiri için tam ücret öderken ikinci ve üçüncü bildirileri için ayrıca 50’şer TL ödemelidirler.
 • Kongre programıyla uyumlu sayıda sözlü bildiri hakem kurulu tarafından belirlenecektir.
 • Özetler, sunum kurallarına uygunluğu açısından da değerlendirileceği için yazarların dikkatli bir şekilde özetleri hazırlamaları tavsiye edilmektedir. Tüm özetler, “GAPYENEV Kongresi-2018” Bilimsel Kurulu üyelerinden en az biri tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen sunumlar “GAPYENEV Kongresi-2018”  web sitesinde 20 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilan edilecektir.

Özetler aşağıdaki kritelere göre değerlendirilecektir: 

 • Çalışma özgün nitelikte midir?
 • Çalışma kongre konuları ile uyumlu mudur?
 • Çalışma derleme niteliğinde midir?
 • Derleme niteliğinde ise yazarların kendi bilimsel gözlemleri var mıdır?
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış mıdır?
 • Çalışmanın amacı açıkça ifade edilmiş midir?
 • Kullanılan yöntemler uygun mudur?
 • Elde edilen sonuçlar amaç ile uyumlu mudur?
 • Elde edilen sonuçlar bilime katkı sağlamakta mıdır?