Dr.Kemal Gani Bayraktar

Dr.Kemal Gani Bayraktar

Dr.Kemal Gani Bayraktar

İzocam Pazarlama Direktörü, ISES YK Üyesi |